Ledeninformatie

2023-2024

Contributie

Welpenclub

Strippenkaart €10,-

Pupillen (t/m 7 jaar)

€40,95 per kwartaal

Pupillen (8 t/m 10 jaar)

€55,45 per kwartaal

Aspiranten (11 t/m 14 jaar)

€59,15 per kwartaal

Junioren (15 t/m 17 jaar)

€67,25 per kwartaal

Senioren (18+ jaar)

€74,75 per kwartaal

Bondslid (wel Sportlink)

€15,10 per kwartaal

Trainingslid/recreant

€24,60 per kwartaal

Donateurs

Minimaal €30,- per jaar

De peildatum voor het vaststellen van de leeftijdscategorie voor de contributie loopt gelijk met de bondsopgave bij KNKV en is vastgesteld op 1 juli. Leden zijn het hele verenigingsjaar contributie verschuldigd. De contributie wordt ieder kwartaal per automatische incasso geïnd (op of net na 1 juli, 1 oktober, 1 januari en 1 april).

Het formulier voor de automatische incasso machtiging kunt u hier downloaden.

Beëindiging lidmaatschap

Een opzegging dient één maand voor afloop van een verenigingsjaar schriftelijk te worden gemeld bij de Secretaris.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Als vervolg op een opzegging worden door de secretaris de volgende acties
ondernomen:

  • Korfbalzaken wordt geraadpleegd
  • De penningmeester wordt geïnformeerd
  • U ontvangt een antwoordbrief met factuur voor eventueel nog openstaande contributie termijnen tot het eind van het seizoen
  • In deze brief wordt u verzocht eventueel nog in het bezit zijnde kleding te retourneren.