Ledeninformatie

2022-2023

Contributie

Welpenclub

Strippenkaart 10 keer voor €10,-

Pupillen (0 t/m 7 jaar)

€11,95 per maand

Pupillen (8 t/m 10 jaar)

€16,20 per maand

Aspiranten (11 t/m 14 jaar)

€17,25 per maand

Junioren (15 t/m 17 jaar)

€19,65 per maand

Senioren (18+ jaar)

€21,80 per maand

Verenigingslid (wel Sportlink)

€4,40 per maand

Trainingslid

€7,20 per maand

Donateurs

Minimaal €30,- per jaar

De peildatum voor het vaststellen van de contributie loopt gelijk met de bondsopgave en is vastgesteld op 1 juli. Contributie kan overgemaakt worden op NL 10 INGB 0001 4936 40 t.n.v. penningmeester ’t Capproen.

U kunt ervoor kiezen een Automatische Incasso Machtiging in te vullen, zodat u automatisch betaalt. Als u hiervoor kiest, vragen we u ervoor te zorgen het juiste bedrag in te vullen. De Automatische Incasso machtiging kunt u hier downloaden.

Beëindiging lidmaatschap

Een opzegging dient één maand voor afloop van een verenigingsjaar schriftelijk te worden gemeld bij de Secretaris.
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Als vervolg op een opzegging worden door de secretaris de volgende acties
ondernomen:

  • Korfbalzaken wordt geraadpleegd
  • De penningmeester wordt geïnformeerd
  • U ontvangt een antwoordbrief met factuur voor eventueel nog openstaande contributie termijnen tot het eind van het seizoen
  • In deze brief wordt u verzocht eventueel nog in het bezit zijnde kleding te retourneren.