Ledeninfo

Lid worden

Wil je graag lid worden van ’t Capproen, een keertje meetrainen of andere informatie, neem dan contact op met Cees Winkelhorst (0181-321945) of stuur een mailtje naar capproen.secretariaat@hotmail.nl
Download hier een Aanmeldingsformulier als pdf.
Bijlage 1 Privacyverklaring
Bijlage 2 Toestemmingsverklaring

Let op, indien minderjarig dient een ouder, verzorger, het formulier te ondertekenen.

contributie 2de half jaar 2018 1ste half jaar 2019

Seizoen 2018-2019 Contributie (maand) Contributie (jaar)
Pupillen (0 t/m 7) 11,25 135,-
Pupillen (8 t/m 10) 15,25 183,-
Aspiranten (11 t/m 14) 16,25 195,-
Junioren (15 t/m 17) 18,50 222,-
Senioren 18+ 20,50 246,-
Recreanten 18+ 12,50 150,-
Donateurs 30,-
Niet-spelend lid 6,75 81,-

De peildatum voor het vaststellen van de contributie loopt gelijk met de bondsopgave en is vastgesteld op 1 juli. Overmaken via Postbank op NL 10 INGB 0001 4936 40 t.n.v. penningmeester ’t Capproen.
Als u automatisch betaalt: wilt u zelf ervoor zorgen dat het juiste bedrag wordt betaald? Dit voorkomt heel erg veel “gedoe”… Bedankt!
Een Automatische Incasso Machtiging kan je hier downloaden.

Beëindiging lidmaatschap

Een opzegging dient één maand voor afloop van een verenigingsjaar schriftelijk te worden gemeld bij de Secretaris.
Het verenigingsjaar loopt van  1 juli t/m 30 juni.

Als vervolg op een opzegging worden door de secretaris de volgende acties
ondernomen:

·       Korfbalzaken wordt geraadpleegd
·       De penningmeester wordt geïnformeerd
·       U ontvangt een antwoordbrief met factuur voor eventueel nog openstaande contributie termijnen tot het eind van het seizoen
·       In deze brief wordt u verzocht eventueel nog in het bezit zijnde kleding te retourneren.